Najnovšie články

Pomoc

Kyberšikana: 10 najznámejších druhov

Kyberšikana je druh šikany, pri ktorej sa používajú informačno-komunikačné technológie (telefón, tablet, internet, sociálne siete a pod.) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie. Kyberšikanovanie sa často vyskytuje v spojení s

Čítať ďalej >

5 fáz šikany a šikanovania

Šikana sa môže začať prejavovať v akomkoľvek kolektíve či spoločenstve ľudí. Spravidla sa ale rozvíja postupne a prechádza nasledujúcimi fázami jej vývoja, ktoré môžeme popísať napríklad na školskej triede: Fáza

Čítať ďalej >

Kyberšikanovanie: Prečo sa to deje?

Kyberšikana je druh šikany, pri ktorej sa používajú informačno-komunikačné technológie (telefón, tablet, internet, sociálne siete a pod.) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie. Kyberšikanovanie sa často vyskytuje v spojení s

Čítať ďalej >

Domáce násilie: Ako pomôcť obeti?

Domáce násilie, ubližovanie či šikanovanie sa zo strany blízkeho môže odohrávať v rodinách z rôzneho sociálneho prostredia. V celosvetovom náraste domáceho násilia nie je Slovensko výnimkou. Obeťou domáceho násilia sa môže stať ktokoľvek

Čítať ďalej >
Zdieľať stránku
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email