Kyberšikanovanie: Prečo sa to deje?

kybersikanovanie-preco-sa-to-deje

Správanie mnohých  ľudí na internete a v online prostredí môže byť (a často aj býva) úplne iné ako to, ktoré u nich vidíme v bežnom živote. Prečo sa vo virtuálnom svete správame tak rozdielne?

Pretože naše správanie v „online“ svete je ovplyvnené troma základnými charakteristikami, tzv. AAA princípom:

  1. Dostupnosť (Accessibility) – Pripojiť sa na internet je možné prakticky kdekoľvek a kedykoľvek. Internet a celý virtuálny priestor je dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
  2. Dosiahnuteľnosť (Affordability) – Internet sa stáva cenovo dostupný, znižujú sa aj náklady na pripojenie prostredníctvom mobilných telefónov, pričom kvalita služieb, predovšetkým rýchlosť, sa neustále zvyšuje.
  3. Anonymita (Anonymity) – Na internete majú ľudia pocit, že ich nikto nepozná a že nebudú vystavení posudzovaniu a hodnoteniu od blízkych, ktoré by mohlo viesť k odsúdeniu, k pocitom viny či hanby. Práve preto sa slobodnejšie púšťajú do správania, na ktoré by možno v bežnom živote nenabrali odvahu.  V online priestore sa sa môžeme rozhodnúť či odhalíme svoju identitu a aj to, ako veľmi. Vyberáme si prezývky, fotografie ktoré uverejníme alebo aj to, či ukryjeme svoju identitu.  Môžeme sa skryť sa za „maskou“, ktorú si vytvoríme a znižujeme tak mieru sociálnej kontroly, ktorá ovplyvňuje naše správanie v realite.

Prečo niekto šikanuje v práve v online svete?

Dôvody kyberšikanovania (teda šikanovanie pomocou informačno-komunikačných technológií ako sú telefón, tablet, internet, sociálne siete a pod.) môžu byť rôzne presne tak, ako je to aj pri bežnom (osobnom) šikanovaní. Napríklad môže ísť o:

  • Potrebu uvoľniť vlastné napätie, hnev a agresiu
  • Snahu získať uznanie a pozornosti, byť zaujímavý
  • Nudu a potrebu robiť niečo „iné a zábavné“
  • Prenesenie konfliktov z bežného života do online sveta
  • Potrebu patriť k nejakej skupine (pridať sa ku skupine, ktorá niekoho šikanuje)
  • Iné názory, nezhody, zmena vzťahov a pod.
  • Potrebu dokazovania si moci, vlastnej sily či mnohé iné.


Príčiny môžu byť naozaj rôzne. Žiadny z nich ale nie je dostatočne závažný na to, aby sme niekoho šikanovali či kyberšikanovali. Dôležité je zapamätať si, že aj v online priestore je potrebné dávať na seba pozor a že aj tu sa musíme správať rozumne a zodpovedne.

Kyberšikanovanie je iné ako šikana v bežnom živote

Kyberšikana predstavuje zásah do súkromia, ktorý trvá 24 hodín denne a nezastaví sa pred dverami domu. Vďaka rôznorodým možnostiam, ako aj rýchlosti nových médií je takmer nemožné zmapovať celkový dosah šírenia informácií. Páchatelia, tzv. agresori, môžu konať anonymne, pričom práve táto anonymita im nezriedka dáva pocit istoty. Identita, ktorú prezentujú na internete, sa často výrazne odlišuje od ich skutočnej identity. Vek a vzhľad nie sú pri kyberšikane rozhodujúce. Šikana môže prebiehať aj medzi rovesníkmi (spolužiakmi), aj medzi rôznymi vekovými skupinami (žiak – učiteľ).

 

Zdroje

• www.klicksafe.de
• www.kybersikanovanie.sk 
• https://pixabay.com

Zdieľajte tento článok

Kategória: