o šikane

Informácie o šikanovaní, formách šikany a jej účastníkoch

ČO JE ŠIKANA A ŠIKANOVANIE

Šikanovanie je nežiaduce agresívne správanie. Ide o správanie, ktorého cieľom je zámerne ublížiť, zastrašiť, ohroziť alebo ponížiť iného človeka či skupinu ľudí. Rôzne formy šikany sa vyskytujú nielen u detí, ale aj medzi dospelými.

Osoba alebo osoby, ktoré sa cítia nadradené, šikanovaním ponižuje ostatných. Takéto správanie sa často opakuje, alebo má tendenciu sa opakovať. Pre šikanovanie je okrem opakovania sa typická aj nerovnováha síl a neschopnosť jednej zo strán brániť sa.

Šikanovanie môže mať rôzne formy a podoby, ide teda nie len fyzické útoky, ale napríklad aj vydieranie, zastrašovanie, nadávanie, ohováranie, ponižovanie či iné zneužívanie.

FORMY ŠIKANOVANIA

Šikana môže mať rôzne formy a podoby, najčastejšie sa rozdeľuje do týchto kategórií: 
fyzická (napr. bitky, údery, kopance, strkanie, či akýkoľvek iný prejav fyzického násilia)
slovná/verbálna (napr. hanlivé prezývky, urážky, narážky či posmievanie sa)
sociálna (napr. zámerné ignorovanie, vylučovanie z kolektívu, sledovanie, ohováranie a pod.)
kyberšikana (napr. nenávistné či urážlivé komentáre, zverejňovanie nevhodného obsahu)
sexuálne šikanovanie (napr. nevhodné dotyky, sexuálne narážky, urážlivé gestá či posielanie pornografického obsahu)

Šikanu samozrejme môžeme rozdeľovať aj podľa iných hľadísk či kritérií napr. na šikanu medzi mladšími a staršími (podľa veku), genderovo (rodovo) či predsudkovo podmienenú, medzi nadriadenými a podriadenými, podľa situácie a miesta kde sa odohráva a pod.

ČO NIE JE ŠIKANA?

Nie každé neadekvátne či nevhodné správanie je preto možné označiť ako šikanu či šikanovanie. Pre šikanu je typická jej periodickosť, výrazný nepomer síl, či neschopnosť a/alebo nemožnosť sa brániť. K šikane preto nepatrí: 
• ojedinelá epizóda sociálneho odmietnutia
• náhodné prejavy agresie či zastrašovania
• nesúhlas, negatívna reakcia, neochota
• vzájomné hádky, výmeny názorov či boje

KTO SÚ ÚČASTNÍCI ŠIKANY?

Ako účastníci alebo aj aktéri sú označovaní ľudia, ktorí sú jej svedkom. Na ich označovanie sa používajú najčastejšie slová ako 
• Šikanujúci, alebo aj agresor je ten, čo niekomu šikanovaním ubližuje, teda ten ktorý šikanuje svoju obeť.
• Šikanovaný je ten, ktorý sa stal obeťou šikany a je teda agresorom šikanovaný.
• Prihliadajúci, alebo publikum či okolie sú tí, ktorí sa stali svedkami šikany.

KOHO SA ŠIKANA TÝKA?

Šikana sa týka každého z nás, pretože v našej spoločnosti je žiaľ stále veľmi rozšírená a ktokoľvek sa môže stať jej obeťou. Šikanované bývajú spravidla osoby, ktoré sú vnímané ako nejak odlišné, slabšie, menej informované či akokoľvek inak znevýhodnené.

Šikana sa netýka len detí. Môžeme sa s ňou stretnúť v akomkoľvek období nášho života, pomerne často sa vyskytuje aj na pracovisku.

MUSÍ SA ŠIKANA RIEŠIŤ?

Šikana sa musí riešiť vždy a to s plnou vážnosťou a dostatočnou pozornosťou. Pri šikanovaní môže ísť dokonca o trestný čin a veľmi vážnu situáciu.

Nie je možné čakať, že obeť šikany si s ňou dokáže poradiť sama bez našej pomoci. Pokiaľ sa obetiam šikany neposkytne potrebná pomoc, môže to mať pre nich veľmi vážne a dlhodobé následky.

Dôležité je aj venovať pozornosť prevencii vzniku šikany a šikanovania. Je potrebné si uvedomiť, že v konečnom dôsledku trpia nielen tí, ktorí sa stali obeťou šikany, svedkom šikanovania ale aj tí, ktorí šikanujú, pretože ich správanie je znakom hlbšieho problému.

O šikane z tvojho pohľadu

Prejdite na stránku, kde sú informácie o šikane a užitočné rady prispôsobené tomu, čo môže zaujímať práve vás.

Som dieťa

Chceš vedieť, čo máš robiť a kde nájdeš pomoc, keď šikanujú teba alebo niekoho koho poznáš?

Som tínedžer

Potrebuješ informácie, radu alebo pomoc v prípade, že teba alebo tvojho známeho šikanujú?

Som rodič

Šikanujú vaše dieťa alebo máte podozrenie, že sa to deje? Chcete vedieť, ako mu môžete pomôcť?

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Zdieľajte stránku

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email