o projekte

ŠIKANA: Nájdi pomoc a bezpečie

Projekt je realizovaný s podporou Nadácie pre deti Slovenska.

ŠIKANA: Nájdi pomoc a bezpečie je komplexný preventívno-intervenčný projekt zameraný na vzdelávanie, prevenciu a aktívne riešenie problémov v oblasti šikany a šikanovania.

Cieľom projektu je pomáhať širokej aj odbornej verejnosti úspešne predchádzať šikane a efektívne zastavovať šikanovanie detí i mladých ľudí.

Projekt realizujeme s podporou Nadácie pre deti Slovenska a grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma (2021).

Vytvorili sme bezpečné miesto na stránke www.sikana.sk pre všetkých, ktorých sa táto téma akokoľvek dotýka – pre obete šikany a šikanovania, odbornú verejnosť (psychológovia, zdravotníci, pedagógovia), laickú verejnosť, rodičov a dokonca aj tých, ktorí v minulosti niekomu šikanou ublížili a majú dodnes pocit viny a vnútorné výčitky.

Práve tu môžete nájsť všetky dôležité a relevantné informácie, odbornú pomoc, profesionálnu podporu, priestor na zdôverenie sa a prijatie, edukačné materiály, informácie a návody k možnostiam prevencie šikany a šikanovania a omnoho viac.

Pokiaľ sa nám podarí o šikane a šikanované viac hovoriť, pomôžeme tak mnohým ľuďom a predídeme následkom a traumám, ktoré táto skúsenosť so sebou prináša.

 

Ak máte záujem zapojiť sa do projektu ako dobrovoľník alebo spolupracovník, a zároveň spĺňate nasledovné podmienky, budeme radi keď nám zašlete vyplnený dotazník

  • Dobrovoľníkom sa môže stať dospelá osoba, ktorá sa zaujíma o problematiku duševného zdravia a chce venovať svoj čas a pozornosť dobrej veci a pomoci ľuďom. Najčastejšie ide o študentov stredných a vysokých škôl s humanitným zameraním, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov.
  • Spolupracovníkom sa môže stať profesionál z oblastí, ktoré súvisia s duševným zdravím – psychológ, psychiater, terapeut, lekár, vedecký pracovník, pedagóg, andragóg, lektor a pod.

V prípade záujmu prosím vyplňte a zašlite nám tento dotazník.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Zdieľajte stránku

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email