Šikana na pracovisku: Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Šikana na pracovisku odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva_

Šikana na pracovisku môže mať rôzne podoby, najčastejšie ide o tzv. mobbing, bossing či staffing. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSLP) zverejnilo rozsiahle Odborné stanovisko práve k problematike šikany či diskriminácie na pracovisku, ktoré môže pomôcť aj vám pokiaľ ste sa stali jej obeťou, alebo sa šikana a diskriminácia objavila aj na vašom pracovisku.

Prečo je práve pohľad SNSLP dôležitý? Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je inštitúciou s dvoma mandátmi:

  • národnej inštitúcie pre ľudské práva a
  • národného antidiskriminačného orgánu.

 
Jednou z hlavných úloh Slovenského národného strediska pre ľudské práva je zabezpečiť, aby sa medzinárodné ľudskoprávne záväzky vhodným spôsobom odzrkadlili aj v Slovenskom právnom poriadku a zároveň SNSLP aj monitoruje dodržiavanie antidiskriminačnej legislatívy, zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie, zastupujeme ich v antidiskriminačných sporoch, vydávame odborné stanoviská o tom, čo diskriminácia je a čo nie, vzdelávame a zvyšujeme spoločenské povedomie o negatívnych dôsledkoch nerovného zaobchádzania.

Odborné stanovisko SNSLP v plnom znení (PDF).

Zdroje
• www.snslp.sk
Zdieľajte tento článok

Kategória: