Šikana na pracovisku: Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Šikana na pracovisku odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva_

Šikana na pracovisku môže mať rôzne podoby, najčastejšie ide o tzv. mobbing, bossing či staffing. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSLP) zverejnilo rozsiahle Odborné stanovisko práve k problematike šikany či diskriminácie na pracovisku, ktoré môže pomôcť aj vám pokiaľ ste sa stali jej obeťou, alebo sa šikana a diskriminácia objavila aj na vašom pracovisku.

Prečo je práve pohľad SNSLP dôležitý? Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je inštitúciou s dvoma mandátmi:

  • národnej inštitúcie pre ľudské práva a
  • národného antidiskriminačného orgánu.

 
Jednou z hlavných úloh Slovenského národného strediska pre ľudské práva je zabezpečiť, aby sa medzinárodné ľudskoprávne záväzky vhodným spôsobom odzrkadlili aj v Slovenskom právnom poriadku a zároveň SNSLP aj monitoruje dodržiavanie antidiskriminačnej legislatívy, zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie, zastupujeme ich v antidiskriminačných sporoch, vydávame odborné stanoviská o tom, čo diskriminácia je a čo nie, vzdelávame a zvyšujeme spoločenské povedomie o negatívnych dôsledkoch nerovného zaobchádzania.

Odborné stanovisko SNSLP v plnom znení (PDF).

Zdroje
• www.snslp.sk
Zdieľajte tento článok
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kategória: