Pomoc

Kontakty a linky pomoci pri riešení problémov so šikanou a šikanovaním

Šikana zraňuje tak na tele ako aj na duši. Ubližuje nie len tým, ktorých šikanujú, ale aj tým, ktorí sú svedkami šikanovania. Nezostávajte so svojimi pocitmi osamote. Zdôverte sa, poraďte sa, požiadajte o pomoc. Nie ste v tom sami. Tu nájdete  linky a kontakty na miesta, kde vám ochotne pomôžu.

LINKA DETSKEJ ISTOTY

LDI je prvou telefonickou a on-line linkou, špecializovanou na problematiku detí a mládeže.  Funguje už od roku 1996 a jej hlavným cieľom je pomáhať deťom a mládeži v náročných situáciách.

 • Nonstop telefonická a anonymná poradňa na bezplatnom tel. čísle 116 111
 • Emailová poradňa, cez kontaktný email na adresu potrebujem@pomoc.sk
 • Chatová poradňa, každý deň na www.ldi.sk od 18:00 – 22:00 hod.
Špecializovaná pomoc LDI:
 • Linka pre hľadané deti – Nonstop telefonická anonymná poradňa na bezplatnom tel. čísle 116000
 • Rodičovská poradňa – streda od 13:30 do 19:30 hod. na bezplatnom tel. čísle 116111 
 • Sociálno-právna poradňa štvrtok a sobota od 13:30 – 19:30 hod. na bezplatnom tel. čísle 116 111 

LINKA DETSKEJ DÔVERY

 • Telefonická pomoc na čísle 0907 401 749, každý pracovný deň od 14:00 – 20:00 hod.
 • Emailová poradňa, pomoc cez email na odkazy@linkadeti.sk
 • Chatová poradňa od 14:00 – 19:00 hod. na stránke www.linkadeti.sk
 • Rovesnícka poradňa „Deti radia deťom“, v ktorej si môžu navzájom radiť rovesníci na www.linkadeti.sk

IP-ČKO INTERNETOVÁ PORADŇA

 • Pomoc cez chat na stránke www.ipcko.sk, ktorá je k dispozícii non-stop, anonymne a bezplatne.
 • Pomoc cez email je možná na adrese poradna@ipcko.sk

IP-čko poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorá poskytuje svoje služby anonymne a bezplatne:

 • Emailom na adrese poradna@dobralinka.sk
 • Chatové poradenstvo od pondelka do piatka, vždy od 15:00 – 20:00 hod
 • Video poradenstvo v posunkovom jazyku na základe emailovej dohody

LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE

 • Linka dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566 – bezplatná nonstop telefonická poradňa, kde vám kvalifikované poradenstvo poskytujú vyškolení odborníci z oblasti psychológie, psychiatrie a sociálnej práce.
 • Poradenstvo cez email s odpoveďou do 48 hodín, kde si poradcu a kontakt môžete vybrať priamo na stránke
 •  www.linkanezabudka.sk

ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA

 • Poskytuje krízové sociálno-právne poradenstvo na nonstop SOS linke s číslom 0903 519 550, psychologickú a právnu pomoc a zaoberá sa aj legislatívnymi aspektami násilia páchaného na ženách.
 • Emailový kontakt je možný na adrese alianciazien@alianciazien.sk 

LINKA PRE ŽENY

Pre ženy alebo iné obete domáceho alebo sexuálneho násilia, ktoré hľadajú pomoc a informácie, ponúka stránka zastavmenasilie.gov.sk poradenstvo  a prehľad organizácií poskytujúcich podporné služby a ubytovanie.

 • Viac informácií a pomoc poskytuje aj národná non-stop telefonická linka na čísle 0800 212 212. Linka je anonymná, dôverná a bezplatná.
 • Emailový kontakt je možný na adrese linkaprezeny@ivpr.gov.sk

POMOC OBETIAM NÁSILIA

Linka pomoci obetiam násilia poskytuje 

 • bezplatnú nonstop telefonickú pomoc na kontaktnom čísle 0850 111 321 alebo
 • emailom na  linka@pomocobetiam.sk

ŠIKANA: NÁJDI POMOC A BEZPEČIE

Ak nám chcete poslať svoju skúsenosť či príbeh spojený so šikanou, môžete tak urobiť emailom na sikana@psychin.sk alebo do správy na IG profile @sikana.sk . Môžete sa nás na čokoľvek ohľadom šikany opýtať, zdôveriť sa nám alebo sa poradiť.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

112      V prípade ohrozenia života a zdravia seba či iného bezodkladne volajte pomoc

150     Požiarna záchranná služba alebo 112

155     Záchranná zdravotná služba alebo 112

158     Polícia alebo 112

Zdieľajte stránku

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email