STAFFING: Čo môže spôsobiť šikana od podriadených

Kyberšikanovanie Prečo je tak nebezpečné
Staffing je špecifický druh šikanovania na pracovisku, ktorého obeťou sa stáva vedúci zamestnanec a iniciátorom sú práve jeho podriadení zamestnanci.

Staffing sa môže prejavovať formou uštipačných poznámok na pracovných stretnutiach, rušivým správaním, klebetením, neúctou až po závažnejšie formy šikany. Patria medzi ne napríklad zadržovanie dôležitých obchodných informácií či sabotáž pracovného výkonu.

Manažéri a vedúci zamestnanci sa však väčšinou boja ozvať či vyhľadať odbornú pomoc zo strachu, že budú vyzerať nekompetentne. Veď práve manažér by mal podľa vedenia spoločnosti zvládať všetky úlohy, riešenie problémov a zabezpečenie plynulého chodu spoločnosti Manažéri a vedúci zamestnanci sú však tiež ľudské bytosti a práve na to spoločnosti a ich vedenie malo pamätať.

Štúdia publikovaná v roku 2019 je jednou z mála širokospektrálnych štúdií venujúca sa staffingu, že manažéri sú skôr považovaní za iniciátorov šikany než za jej obete. Pri analýze sa použili údaje z registra 250 000 osôb, z ktorých bolo približne 18 000 manažérov z rôznych odvetví.  Z nich bolo 22 manažérov, ktorí boli vystavení pracovnému šikanovaniu.

Mnohí manažéri hovorili o tom, že šikanovanie sa začínalo prostredníctvom drobností. Stupňovalo sa len postupne. Jeden z manažérov opísal túto skúsenosť ako „efekt kvapkajúceho kohútika.“

U manažérov, ktorí boli na pracovisku takto šikanovaní, sa neskôr vyskytli tieto symptómy:

  • vyčerpanie (29%)
  • depresia (5%)
  • zlá kvalita spánku (25%)
  • absencia oddychu (45%)
  • pociťovanie väčšieho napätia v práci v porovnaní s manažérmi, ktorí neboli vystavení šikane (36%)

 

Možno vás to prekvapí, ale so staffingom sa môžete stretnúť nie len na rýdzo manažérskych pozíciách či v korporátoch. Často sa vyskytuje napríklad aj v školstve či v zdravotníctve. 

Stali ste sa obeťou pracovnej šikany - staffingu?

Pokiaľ cítite, že ste sa stali obeťou staffingu, neváhajte vyhľadať odbornú terapeutickú pomoc. Skúsený terapeut vám pomôže spracovať nahromadené negatívne emócie a zároveň vás podporí v hľadaní toho najlepšieho riešenia a opätovnom zvýšení vášho pracovného sebavedomia.

V práci preverte aké má vaša spoločnosť k danej problematike interné smernice, kontaktujte svojho nadriadeného a zvolajte čo najskôr poradu. Zadefinujte na nej zásady komunikácie a spoločensky prijateľného správania. Taktiež zdôraznite, ktoré formy správania sú neprijateľné a oboznámte zamestnancov s prípadnými dôsledkami a sankciami. Vďaka tomu sa viac nikto nebude môcť vyhovárať na neznalosť pravidiel. Aj to je cesta, ako nastaviť iniciátorom šikany jasné hranice. V prípade, že potrebujete pomoc, napíšte nám.

 

Zdroje

• TRC Staffing Services (2018). How Should You Confront Bullying as a Manager? [online] TRC Staffing Services. Available at: https://trcstaffing.com/blog-management-tips-for-confronting-an-office-bully/
• Karolinska Institutet (2019). Managers and leadership | Karolinska Institutet. [online] ki.se. Available at: https://ki.se/en/imm/managers-and-leadership
• Financial Review (2005). Beating the bully. [online] Australian Financial Review. Available at: https://www.afr.com/companies/beating-the-bully-20050120-kacdf
• https://pixabay.com 

Zdieľajte tento článok

Kategória: