Domáce násilie: Ako pomôcť obeti?

domace-nasilie-pomoc-obetiam

Domáce násilie, ubližovanie či šikanovanie sa zo strany blízkeho môže odohrávať v rodinách z rôzneho sociálneho prostredia. V celosvetovom náraste domáceho násilia nie je Slovensko výnimkou.

Obeťou domáceho násilia sa môže stať ktokoľvek – muži, ženy, seniori alebo ich deti (pokojne aj dospelé). Nebuďme preto ľahostajní a všímajme si svojich blízkych, priateľov a ľudí v našom okolí, aby sme im prípade potreby mohli podať pomocnú ruku.

Domáce násilie môže mať rôzne podoby, najčastejšie ide o:

 • fyzické násilie (bitky, facky, kopance a pod.)
 • psychické násilie (ponižovanie, urážanie, nadávky a pod.)
 • sociálne násilie (izolovanie, obmedzovanie kontaktov a pod.)
 • sexuálne násilie (sexuálne zneužívanie a pod.)
 • ekonomické násilie (vydeľovanie financií a pod.)

Ako môžete pomôcť obeti násilia?

Je prirodzené, že obeť násilia môže byť vydesená, nedôverčivá a bude mať obrovský strach. Je tiež možné, že bude skeptická a nebude chcieť s Vami o tom hovoriť alebo to akokoľvek riešiť. V tejto situácii je to prirodzené. Nevzdávajte to. Čo môžete urobiť?

Oslovte ju diskrétne, napríklad keď pôjde do obchodu či vyniesť smeti. Môžete vo vašom vchode či v blízkosti bydliska vyvesiť informačný leták s kontaktmi na centrá pomoci, alebo jej ho nenápadne vhodiť do schránky.

Keď sa vám podarí nadviazať s ňou na túto tému dlhší rozhovor, tak:

 • snažte sa dozvedieť o probléme čo najviac
 • povzbudzujte obeť, aby o násilí hovorila, počúvajte ju a neobviňujte ju
 • vysvetlite obeti, že nenesie vinu na násilí a že za násilie je výlučne zodpovedný páchateľ
 • vysvetlite obeti podstatu domáceho násilia a jeho tendenciu stupňovať sa
 • hovorte s obeťou o možnostiach zmeny situácie a dôsledkoch
 • pomôžte jej v starostlivosti o deti, hľadaním pomoci, vybavovaním na úradoch
 • vo svojich postojoch netolerujte žiadnu formu násilia, lebo vaša tolerancia by umožňovala agresorom páchať ďalšie násilie na obeti


Vy osobne sa v žiadnom prípade nesnažte priamo riešiť problém, či už mediáciou alebo konfrontáciou s násilníkom. Mohli by ste tak ohroziť nie len seba, ale aj obeť domáceho násilia.

Domáce násilie nemá tendenciu odznieť samo. Nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc a začnite riešiť problém hneď teraz.

Pomoc či radu môžete nájsť napríklad tu:

 

Zdroje

1. BURROWS, Stephanie, et al. New WHO Violence Prevention Information System, an interactive knowledge platform of scientific findings on violence. Injury prevention, 2018, 24.2: 155-156
2. STENE, Lise Eilin, et al. Intimate partner violence and cardiovascular risk in women: a population-based cohort study. Journal of women’s health, 2013, 22.3: 250-258
3. YIM, Ilona S.; KOFMAN, Yasmin B. The psychobiology of stress and intimate partner violence. Psychoneuroendocrinology, 2019, 105: 9-24
4. https://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=domace-nasilie-v-case-pandemie-covid-19
5. https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Zoznamy-vedene-MS-SR/Register-pomoc-obetiam-zoznam.aspx

Zdieľajte tento článok

Kategória: