Kyberšikanovanie: Čo by ste mali vedieť?

kybersikanovanie-co-by-ste-mali-vediet

Kyberšikanovanie alebo kyberšikana je šikana, ktorá sa deje na digitálnych zariadeniach, ako sú mobilné telefóny, počítače, tablety a pod. Niekedy sa tiež toto šikanovanie označuje aj ako cyberšikana, cyberbullying, e-šikana alebo onlinešikanovanie. Kyberšikana je vlastne šikanovanie, ktoré sa deje v online svete, v online priestore.

Cieľom kyberšikany je spravidla niekoho ponížiť, raniť, ublížiť alebo sa „pobaviť“ na niekoho účet. Ku kyberšikane dochádza najčastejšie prostredníctvom:

 • SMS správ
 • prostredníctvom mobilných aplikácií
 • chatov, diskusných skupín
 • e-mailov
 • sociálnych sietí
 • videí, animácií
 • fotiek, meme obrázkov
 • telefonátov ale aj inými rôznymi spôsobmi.
 

Slovensko v kyberšikanovaní oproti zvyšku sveta vôbec nezostáva. Z výsledkov výskumu Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, ktoré sa venovalo téme „Prevencia a riešenie (kyber)šikanovania v základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie“ vyplýva, že:

 • počas školského roka 2019/2020 sa kyberšikanovanie vyskytlo až v 73,6% škôl
 • šikana a kyberšikanovanie spolu úzko súvisia
 • že ak sa na škole vyskytuje klasické šikanovanie, tak sa v nej aj vo výrazne väčšej miere vyskytuje aj kyberšikanovanie.

Čo patrí medzi kyberšikanovanie?

 • Urážanie, nadávanie, osočovanie, ponižovanie niekoho (napríklad v komentároch, pod zverejnenými fotografiami, videami alebo príspevkami, na nástenke sociálny sietí, v emailoch, chatoch…)
 • Obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážky a vydieranie (napríklad opakované obťažovanie prezváňaním, anonymnými telefonátmi, nechcenými správami cez mobil, spamovaním, posielanie vírusov, vyhrážanie sa, nabúranie sa do profilu a vyhrážanie sa zverejnením súkromných informácií, fotografií a pod.)
 • Zverejňovanie nevhodných fotografií alebo videí (napríklad trápnych, intímnych alebo upravených fotografií a videí, vytváranie fotomontáži a meme-čiek)
 • Šírenie osobných alebo nepravdivých informácií (napríklad zverejnenie súkromnej komunikácie, šírenie výmyslov, ohováranie, snaha niekomu poškodiť dobré meno či povesť, rozposielanie týchto informácii cez chaty, emaily či zverejňovaním na sociálnych sieťach)
 • Vylúčenie, ignorovanie (napríklad zámerné vyčlenenie zo skupiny, zo školského chatu, ignorovanie v komunikácii pri online hrách alebo v diskusných skupinách)
 • Krádeže identity (napríklad vytváranie falošných (fake) profilov, znevažujúcich a posmešných profilov, vytváranie nenávistných skupín či tvorba webov s urážlivým obsahom voči niekomu)
 • Prenasledovanie, tzv. kyberstalking / cyberstalking (napríklad prenasledovanie niekoho cez sociálne siete, zhromažďovanie si informácii, sledovanie aktivity v chatoch či na sociálnych médiách a pod.)
 

Medzi najčastejšie prejavy kyberšikanovania na našich školách v roku 2019/2020 podľa vyššie spomenutého výskumu patrili práve:

 • vyhrážanie a zastrašovanie – 26,4%
 • urážanie a ponižovanie – 50,6%
 • ohováranie, šírenie nepravdivých informácií – 62,7%
 • sexuálne obťažovanie – 2,5%
 • iné – 2,4%


Doba, v ktorej my aj naše deti žijeme je rýchla a technológie neustále napredujú. Kyberšikanovanie je stále viac rozšírené a je potrebné mu venovať zvýšenú pozornosť nie len v oblasti jeho riešenia a odstraňovania neželaných následkov, ale najmä v oblasti prevencie a vzdelávania sa. Táto problematika sa týka tak detí, ako aj dospelých. Obeťou kyberšikanovania sa môže stať ktokoľvek.

Zdroje

• www.klicksafe.de
• www.kybersikanovanie.sk
• https://www.stopbullying.gov
• https://pixabay.com/sk/photos/smartphone-%c5%beena-diev%c4%8da-iphone-569076/ 

Zdieľajte tento článok

Kategória: