Kyberšikana bude od 1.6.2021 trestným činom

Kyberšikana bude od 1.6.2021 trestným činom_

Celospoločensky už niekoľko rokov zaznamenávame nárast kyberšikany a poškodzovania dobrého mena na internete. Deje sa tak najčastejšie cez zasielanie útočných mailov, spamov a vyhrážok, zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť či ponížiť inú osobu, alebo osočovanie a ohováranie v diskusných fórach. Na túto problematiku už preto zareagovala aj naša legislatíva.

Do Trestného zákona má pribudnúť nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania. Pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok ráno schválili poslanci Národnej rady SR.

Do legislatívy sa má doplniť výslovné uvedenie novonavrhovanej skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania s cieľom rozšírenia pojmu blízkej osoby tak, aby sa týmto pojmom rozumel aj bývalý manžel, bývalý druh či rodič spoločného dieťaťa. 

Tri roky odňatia slobody môžu podľa novej legislatívy hroziť tomu, kto cez elektronickú komunikačnú službu či počítačovú sieť alebo systém druhú osobu úmyselne dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jej mene alebo spôsobuje iné podobné dlhodobé obťažovanie. Trest môže hroziť v prípade, že páchateľ neoprávnene zverejní alebo sprístupní inej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam prejavu osobnej povahy, ktorý získal so súhlasom danej osoby, pričom tento záznam môže ohroziť jej vážnosť alebo jej privodiť inú vážnu ujmu na právach.

Ak trestný čin páchateľ urobí z osobitného motívu alebo ho spácha na chránenej osobe, hroziť mu môže jeden až štyri roky za mrežami. Ak ním spôsobí značnú škodu, alebo s úmyslom získať značný prospech, alebo bol za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, hrozí mu trest dva až šesť rokov za mrežami.

Novela Trestného zákona má byť účinná od 1. júla 2021.

Zdroje

• TASR

Zdieľajte tento článok

Kategória: