🖊Môj príbeh: Deti si šikanu často mýlia s hrou a žartovaním

moj-pribeh-deti-si-sikanu-casto-mylia-s-hrou-a-zartovanim

Učím už ôsmy rok na základnej škole kombináciu geografia a zemepis. Váš projekt ma veľmi milo prekvapil a tak som si dovolila napísať vám aj ja.

Je zaujímavé v triedach a aj na školách navzájom porovnávať a pozorovať medziľudské vzťahy. Vzťahy medzi deťmi,  súťaživosť medzi triedami navzájom, kultúru, etiku a ducha samotnej školy, (teraz som už na tretej škole, takže mám čo porovnávať), alebo sledovať vzťahy a vzájomný rešpekt či nerešpektovanie sa medzi učiteľmi a žiakmi. Vzácne nie je ani zhadzovanie sa pred žiakmi učiteľmi navzájom, podkopávanie si tak ťažko získanej autority a statusu. 

Každá škola je špecifický a živý organizmus. Každá je iná a práve v tom je to čarovné. Je úžasné byť súčasťou dobre fungujúcej a navzájom sa rešpektujúcej školy, školy kde funguje vzájomná úcta a šikana tam nemá miesto. Toto čaro školy, podľa môjho názoru a osobnej skúsenosti, vždy vychádza práve z vedenia školy. Vnímavé vedenie pôsobí na pedagogický zbor a nepedagogických zamestnancov a tí následne pracujú s deťmi, žiakmi. My dospelí nastavujeme normy a to, čo (nie)je prípustné. 

Sama som prvé pokusy o šikanu zachytila v mojej triede, dovolím si tvrdiť, všas. Na mojich vtedajších piatakov som pôsobila preventívne a láskavo, vysvetľovala som a navzájom sme sa učili. Pri rozhovoroch s nimi som postupne zisťovala, že šikanu si často mýlia s hrou a žartovaním. Mýlia si ju s niečím, čo im v tej chvíli prišlo len vtipné a smiešne. Deťom som citlivo nastavila hranice a začali sme sa vzájomne počúvať. Deti sa len prispôsobujú. Snaha preto musí vychádzať z nás. My vieme pracovať s deťmi a tak (čiastočne) aj s ich rodičmi a rodinami. 

Dúfam, že šťastné a harmonické školy plné rešpektu a úcty budú aj vďaka vám a podobným projektom len a len pribúdať. V našej spoločnosti ich potrebujeme ako soľ. O šikane musíme hovoriť. Šikane sa musíme spolu brániť. Šikana nie je cesta. Deti sa v školách musia cítiť bezpečne a prijímané, len tak sa môžu naplno rozvíjať a uplatňovať svoj potenciál. Držím nám všetkým palce či už vo svete online vyučovania alebo v reálnom svete. Majte krásny slnečný deň. 

S úctivým pozdravom
Mgr. J.K, triedna učiteľka úžasnej 6.C na ZŠ 

Zdieľajte tento článok

Kategória: