Bezpečnosť na internete: Letné prázdniny detí sú lákadlom pre hekerov

Bezpečnosť na internete Letné prázdniny detí sú lákadlom pre hekerov

Deti sú online na počítačoch či mobilných zariadeniach počas leta častejšie ako inokedy. To prináša väčšie riziko hekerských útokov, sexuálneho vydierania či kyberšikany. Odborník na kyberbezpečnosť preto radí zvýšiť opatrnosť a dohliadnuť na pohyb detí na internete. Spôsobov, ako ochrániť deti pred hekermi či kyberšikanou, je niekoľko.

„Útoky hekerov na deti nie sú ničím výnimočným, v praxi sa stretávame s dvoma najčastejšími typmi útokov,“ povedal Daniel Suchý zo spoločnosti Aliter Technologies. V prvom rade ide o útoky s cieľom obohatenia sa, keď sa útočníci snažia vylákať od detí údaje z kreditných kariet rodičov, napríklad pri nákupe doplnkovej výbavy k hre. „Iným prípadom je sexuálne vydieranie detí, keď sa útočníci pod falošnou identitou snažia získať od detí fotografie, ktoré následne zneužijú. Okrem toho sú deti ohrozené aj kyberšikanou, ktorá môže mať podobu buď slovných útokov, alebo ponižovaním pred ostatnými,“ doplnil Suchý.

Spôsobov, ako ochrániť deti pred hekermi či kyberšikanou, je niekoľko. Odborník radí najmä venovať pozornosť aktivitám dieťaťa na internete: „Dôležité je dohliadnuť na to, aby sa deti nedostali na webstránky, ktorých obsah nie je vhodný pre ich vekovú skupinu. Pomôcť tomu môže nastavenie filtrácie obsahu. Rodičovská kontrola zasa pomáha nastaviť prístup k jednotlivým hrám, no siahnuť môžete aj po funkcii časového rozvrhu, ktorý určí, koľko času môže dieťa tráviť online. Po prekročení sa systém automaticky vypne. Toto opatrenie sa dá nastaviť aj pre prístup na sociálne siete,“ priblížil Suchý.

Technologických riešení na monitoring činností detí na internete je mnoho. Medzi ne patrí napríklad kontrola histórie vyhľadávača, supervízia aplikácií a programov, ktoré dieťa využíva, či nástroj, ktorý kontroluje príspevky na sociálnych sieťach. Softvér, ktorý slúži ako rodičovská kontrola, tiež sumarizuje správanie dieťaťa na internete a vyhodnocuje možné problematické situácie.

„Nemenej dôležité je tiež s dieťaťom hovoriť o možných nástrahách a rizikách používania internetu. Žiadna technológia totiž nie je 100 % účinná a neochráni vaše dieťa pred nástrahami online priestoru, preto je dôležité kombinovať opatrenia s rozhovorom, aby dieťa lepšie chápalo a nebálo sa v prípade problému hovoriť s rodičmi o tejto téme,“ zhrnul Suchý. 

Zdroje

• TASR

Zdieľajte tento článok

Kategória: