Výskyt šikany v zahraničí: Školy a pracoviská

vyskyt sikany na slovensku

Šikana sa v našej spoločnosti sa darí stále viac. Aby ste mali predstavu o rozsahu šikany vo svete, prinášame niekoľko štatistík. Sú dôkazom toho, aká kľúčová je v dnešnej dobe nie len prevencia, ale aj snaha o obnovu základných ľudských hodnôt v našej spoločnosti.

Aké informácie prinášajú zahraničné výskumy a štatistiky s témou šikany a šikanovania?

Šikana na školách

Polovica všetkých detí sa počas povinnej školskej dochádzky stretne so šikanou. Viac ako 10%  z nich je pravidelne šikanovaných (1). Každý rok sa obeťami šikanovania stane viac ako 3,2 milióna študentov (6). Približne 160 000 tínedžerov každý deň chodí poza školu práve kvôli šikanovaniu.

Viac ako 30% detí trpiacich potravinovou alergiou uviedlo, že boli v škole šikanované. Najčastejšou formou šikany bola v tomto prípade slovná urážka, hneď po nej nasledovala provokácia potravinou, na ktorú boli tieto deti alergické (1).

Približne 20% študentov vo veku 12 až 18 rokov sa v škole stretlo so šikanou (2).

  • 13% z nich sa stalo terčom klebiet
  • 13%sa stretlo s posmechom kvôli svojmu menu
  • 5% sa stretlo so strkaním, oblievaním a podobnými atakmi
  • 5% detí bolo vylúčených zo spoločných aktivít
  • 2% detí boli nútené robiť veci, s ktorými sa nestotožnili, alebo ich robiť nechceli
 

Učitelia zasiahnu v priemere iba v 1 z 25 prípadov (3).

Aj online priestor otvára dvere šikane. Približne 69% ľudí, ktorí sa zúčastnili štúdie (4) priznali, že na internete šikanovali iného účastníka debaty. Štúdia publikovaná organizáciou Ditch The Label (5), ktorej sa zúčastnilo približne 13 000 tínedžerov, sa zamerala na ich duševné zdravie a pocit osamelosti. Táto správa zdôrazňuje, že šikanovanie sa globálne medziročne zvýšilo až o 25%. Vedci potvrdili, že k tomu významne prispievajú politické udalosti. Každý tretí mladý človek v prieskume uviedol, že podľa neho správanie politikov ovplyvňuje to, ako sa k sebe ľudia navzájom správajú. To, čo vidíme, podvedome kopírujeme.

Chlapci častejšie zažívajú priame formy šikanovania (napr. fyzickú agresiu), zatiaľ čo dievčatá zažívajú viac nepriamych foriem šikanovania (napr. klebety, ohováranie, nepriame narážky a pod.), vrátane kyberšikany (7)

Len 20-30% mladých ľudí, ktorí sú šikanovaní, oznámi šikanovanie dospelému. Svedčí to o nízkej dôvere detí voči rodičom či učiteľom. (4)

Šikanovanie ovplyvňuje všetkých účastníkov. Dotýka sa tých, ktorí sú šikanovaní, tých, ktorí šikanujú iných, aj tých, ktorí sú svedkami šikanovania. Pokiaľ dochádza k šikane v školskom či dospievajúcom veku, následky šikany môžu pretrvávať až do dospelosti (8).

Šikana na pracoviskách

Šikana je na vzostupe nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými. Prieskum spoločnosti Monster.com (9) z roku 2019, ukázal, že takmer 94% z 2 081 zamestnancov uviedlo, že boli na pracovisku šikanovaní. Za posledných 11 rokov tak šikana vzrástla až o 19%. Viac ako 51% percent respondentov sa stretlo s bossingom, teda so šikanou zo strany nadriadeného alebo manažérov. Najčastejšie išlo o tieto formy šikany:
  • nepríjemné až agresívne emaily (23,3%)
  • klebety a ohováranie (20,2%)
  • kričanie zo strany nadriadeného (17,8%)
Čím väčšia je spoločnosť, v ktorej pracujete, tým väčšia je pravdepodobnosť vzniku šikany. Ženy sú na pracovisku ohrozené šikanou viac (10,7 %) ako muži (5,8 %). Medzi odvetvia s najvyššou mierou výskytu šikanovania patrí vzdelávanie, verejná správa, zdravotníctvo, sociálna práca a doprava. Miera výskytu šikany sa pohybuje od 12 % do 14 %. Práve verejný sektor je viac ohrozený šikanou než súkromný sektor (10)

Záver

Tieto štatistiky poukazujú na pálčivosť problému šikany. Veľmi dôležitá je samotná prevencia, komunikácia zo strany detí, rodičov ako aj pedagógov. Mnohí z nich uvádzajú, že na riešenie šikany v školskom prostredí nie sú dostatočne pripravení. Dôležité je už od útleho veku deťom ukazovať pozitívne vzorce správania. Podľa odborníkov by aj média mali zohrávať kľúčovú úlohu ponúkaním programov, ktoré posilňujú ľudskosť, vzájomné porozumenie a empatiu. Je dokázané, že negatívny obsah, ktorý prezentujú médiá, majú práve deti tendenciu opakovať. A to len posilňuje začarovaný kruh šikany v celej našej spoločnosti.

 

Zdroje

1. Lehnardt, K. (2016). 56 Staggering Facts about Bullying | FactRetriever.com. [online] Factretriever.com. Available at: https://www.factretriever.com/bullying-facts
2. National Center for Education Statistics (2015). The NCES Fast Facts Tool provides quick answers to many education questions (National Center for Education Statistics). [online] Ed.gov. Available at: https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=719
3. UNESCO (2018). New data reveal that one out of three teens is bullied worldwide. [online] UNESCO. Available at: https://en.unesco.org/news/new-data-reveal-one-out-three-teens-bullied-worldwide
4. Ditch the Label (2018). 21 Facts About Bullying That You Probably Never Knew. [online] Ditch the Label. Available at: https://www.ditchthelabel.org/21-facts-about-bullying/
5. The Annual Bullying Survey 2020 (2020). The Annual Bullying Survey 2020. [online] Ditch the Label. Available at: https://www.ditchthelabel.org/research-papers/the-annual-bullying-survey-2020/
6. Why INC (2020). Bullying Facts & Statistics. [online] WHY Incorporated LLC. Available at: https://www.whyinc.org/bullying-facts-statistics
7. Silva MA, Pereira B, Mendonça D, Nunes B, de Oliveira WA. The involvement of girls and boys with bullying: an analysis of gender differences. Int J Environ Res Public Health. 2013;10(12):6820-6831. Published 2013 Dec 5. doi:10.3390/ijerph10126820
8. Somerlott, S. (2018). 10 Shocking Facts about Bullying and How to Get Help. [online] Crosswinds Counseling. Available at: https://crosswindscounseling.org/blog/10-facts-about-bullying/
9. monster.com (2020). Workplace bullying can can ruin your career and health. If you’re a target or employer, how do you cope? [online] Monster Career Advice. Available at: https://www.monster.com/career-advice/article/workplace-bullying-what-can-you-do
10. Workplace dignity solutions (2018). Statistics on Workplace Bullying. [online] Workplace Dignity Solutions. Available at: http://workplacedignitysolutions.ie/understanding-3/statistics-on-workplace-bullying/

Zdieľajte tento článok

Kategória: