Kyberšikanovanie: Prečo je tak nebezpečné?

Kyberšikanovanie Prečo je tak nebezpečné

Kyberšikanovanie (šikanovanie pomocou informačno-komunikačných technológií ako sú telefón, tablet, internet, sociálne siete a pod.) nie je vôbec novinkou. Kyberšikana má však oproti bežnému šikanovaniu svoje špecifiká, kvôli ktorým je tak nebezpečná:

Šikanovanie na pracovisku môže mať rôzne formy:

Anonymita páchateľa

Páchateľ sa cíti bezpečnejšie a je ho ťažšie odhaliť, jeho konanie nevidia svedkovia. U obete prispieva anonymita páchateľa k ešte väčšej podozrievavosti, neistote a strachu – nevie, voči komu sa má brániť a nevie, odkiaľ príde ďalší útok, páchateľom môže byť ktokoľvek a kdekoľvek.

Dehumanizácia obete

Tým, že páchateľ nie je v priamom fyzickom kontakte s obeťou, môže ľahšie oddeliť svoje konanie od skutočného človeka a zjednodušiť ho iba na jeho technickú stránku. Nevidí okamžitú reakciu obete, prežívanie, emócie, ktoré spúšťajú v druhom človeku odozvu v podobe ľútosti, súcitu, pocitu viny a pod. Menej si uvedomuje, čo jeho správanie vyvoláva, dokonca ho môže považovať za neškodnú zábavu.

Prekonanie rozdielov

Kvôli anonymite, ľahkej dostupnosti internetu a použitiu techniky sa páchateľom kyberšikanovania môže stať prakticky ktokoľvek so základnými znalosťami práce s počítačom a internetom. Na kyberšikanovanie nepotrebuje ani fyzickú silu, ani podporu skupiny. Páchateľ tak môže ľahko zaútočiť aj na niekoho, na koho by si v reálnom svete pre jeho autoritu alebo pozíciu netrúfol. V počítačových zručnostiach môžu mať dokonca deti prevahu nad dospelými. Takto sa môžu obeťami kyberšikanovania stať napríklad silnejšie a staršie deti, učitelia, či nadriadení.

Kedykoľvek a kdekoľvek

Kým klasické šikanovanie sa väčšinou viaže na jeden priestor (napríklad na školu alebo zamestnanie), v prípade kyberšikanovania môžu útoky prichádzať prakticky kedykoľvek a kdekoľvek. Obeť sa tak pred útokmi nemôže nikde skryť, môžu sa diať aj v čase, keď sa ona sama nepohybuje na internete.

Rýchle šírenie

V prípadoch klasického šikanovania sa o ňom väčšinou dozvedia priami účastníci v danej skupine (v škole, v triede). Pri kybernetickom šikanovaní sa kvôli rozšíreniu internetu a prepojeniu virtuálnych sociálnych sietí môže ktokoľvek na svete dozvedieť čokoľvek. Obeť tak ani nevie, kto všetko sa už o jej ponížení dozvedel, kde ju napríklad čakajú ďalšie posmešky a útoky.

Nepriame ubližovanie

Na rozdiel od fyzického šikanovania páchateľ a obeť nie sú v priamom kontakte, po kyberneckom šikanovaní nezostávajú viditeľné stopy ublíženia (zranenia, modriny, poškodené oblečenie a pod.). Páchateľ používa psychické prostriedky ubližovania a manipulácie, zraňuje slovami, nie údermi. Aj napriek týmto odlišnostiam sa kybernetické šikanovanie väčšinou nedeje vo vákuu, v striktne oddelenom virtuálnom priestore. Býva skôr reakciou na udalosti vo vonkajšom svete a súvisí s reálnymi vzťahmi. Vo väčšine prípadov, napriek anonymite, agresor a obeť nie sú cudzí ľudia, poznajú sa zo sociálneho prostredia, v ktorom sa pohybujú, aj keď obeť nemusí tušiť, kto jej ubližuje.

 

 Chcete sa o kyberšikane dozvedieť viac?

Všetky tieto aj ďalšie dôležité informácie o kyberšikane nájdete v Metodickej príručke Kyberšikanovanie a v Pracovnom liste Kyberšikanovanie na stránke www.zodpovedne.sk , alebo si ich môžete stiahnuť priamo na tejto stránke v časti Na stiahnutie. Autorom ďakujeme za užitočné informácie a súhlas s ich zdieľaním.

Zdroje

• www.zodpovedne.sk

Zdieľajte tento článok

Kategória: