Hľadáme dobrovoľníkov so záujmom o tému šikana a šikanovanie

Hladame dobrovolnikov - Sikana2

Občianske združenie PSYCHIN – Inštitút duševného zdravia a pohody rozvíja svoje aktivity v oblasti prevencie, podpory a ochrany duševného zdravia a psychickej pohody. Zameriavame sa na také aktivity a praktické riešenia, ktoré prinášajú reálne zlepšenie kvality života ľudí, ktorých sa to priamo dotýka. Na obdobie rokov 2021-2022 máme pripravených celkovo 9 nových projektov.

V priebehu apríla 2021 spúšťame komplexný preventívno-intervenčný projekt zameraný na vzdelávanie, prevenciu a aktívne riešenie problémov v oblasti šikany a šikanovania s názvom Šikana: Nájdi pomoc a bezpečie ( www.sikana.sk ) .

Projekt je špecifický najmä tým, že má nie len intervenčný, ale aj preventívny charakter a naviac pracuje so všetkými vekovými kategóriami. Poskytuje pomoc deťom, rodičom, dospelým a aj profesionálom pracujúcim s deťmi a mládežou.

Projekt realizujeme s podporou Nadácie pre deti Slovenska a grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

Hľadáme dobrovoľníkov a spolupracovníkov

Ak máte záujem zapojiť sa do projektu ako dobrovoľník alebo spolupracovník, a zároveň spĺňate nasledovné podmienky, budeme radi keď nám zašlete vyplnený dotazník

  • Dobrovoľníkom sa môže stať dospelá osoba, ktorá sa zaujíma o problematiku duševného zdravia a chce venovať svoj čas a pozornosť dobrej veci a pomoci ľuďom. Najčastejšie ide o študentov stredných a vysokých škôl s humanitným zameraním, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov.
  • Spolupracovníkom sa môže stať profesionál z oblastí, ktoré súvisia s duševným zdravím – psychológ, psychiater, terapeut, lekár, vedecký pracovník, pedagóg, andragóg, lektor a pod.

V prípade záujmu prosím vyplňte a zašlite nám tento dotazník.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

 

Zdroje

Foto: pixabay.com

Zdieľajte tento článok

Kategória: