Nárast domáceho násilia počas pandémie a následky na celkové zdravie obetí

narast-domaceho-nasilia-B

V súvislosti s pandémiou COVID-19 hlásia mnohé krajiny zvýšený počet prípadov domáceho násilia. Takéto nátlakové či agresívne správanie spôsobuje obetiam okrem modrín aj ďalšie vážne následky na ich duševnom aj telesnom zdraví.

Domáce násilie, to nie je len jeden príležitostný incident či ostrá hádka. Násilie v domácnostiach je špecifické práve v tom, že k nemu dochádza opakovane a zo strany najbližších.

Obeť domáceho násilia či šikany v rodine je vystavovaná násiliu opakovane, pretože medzi ňou a páchateľom je blízky vzťah. Fyzické či emocionálne rany sú o to bolestivejšie, že prichádzajú práve od človeka, od ktorého sme očakávali podporu, bezpečie a lásku.

Vo Francúzsku počas karantény stúpla miera tohto druhu násilia o 1/3. Podľa čínskej organizácie na pomoc obetiam domáceho násilia Weiping so sídlom v Pekingu, vo februári 2020 sa (v čase karantény) tieto počty v Číne zvýšili až trojnásobne.

Slovensko nie je výnimkou. Nárast domáceho násilia v rodinách už od minulého roka hlásia rôzne mimovládne organizácie poskytujúce online poradenské či terapeutické služby. Odborníci z WHO predpokladajú, že nejakú formu domáceho násilia zažilo počas svojho života 40 % žien a 15 % mužov.

Dôležité je uvedomiť si, že obeťou domáceho násilia sa môžu stať ktokoľvek – muži, ženy, seniori, či ich deti (pokojne aj dospelé). Rovnako tak sa domáce násilie, ubližovanie či šikanovanie zo strany blízkeho môže odohrávať v rodinách z rôzneho sociálneho prostredia.

Aké sú charakteristické znaky domáceho násilia?

 • násilie prebieha v súkromí medzi blízkymi osobami, v rodine
 • má charakter cyklu, ktorý sa dlhodobo opakuje
 • má stupňujúci sa charakter
 • má rozmanité formy a podoby (môže ísť o fyzické, psychické, sociálne, sexuálne, či ekonomické násilie)
 • osoba páchajúca násilie sa snaží svoju obeť sociálne izolovať
 • násilie zostáva zväčša dlhodobo utajované
 • násilie zasahuje všetky vzťahy v rodine
 • osoba páchajúca násilie drží obeť formou psychického nátlaku „v zajatí“
 • násilie prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy 
 

Domáce násilie vytvára obrovský stres

Byť obeťou domáceho násilia je veľmi stresujúce nielen pre obeť, ale aj pre ostatné osoby v domácnosti či v blízkom okolí. Najsilnejšie zasahuje najmä deti. Pokiaľ dieťa vyrastá v prostredí plnom hádok, stresu a ubližovania, cíti sa neisté, vystrašené a zmätené. Deti majú často tendenciu vzťahovať vinu za situáciu v rodine práve na seba. Strach, nedôvera či pocity neistoty sprevádzajú takmer všetky obete domáceho násilia aj roky po ukončení násilného vzťahu.

Podľa viacerých odborníkov sa domáce násilie odohráva v cykloch, pričom každý cyklus so sebou prináša rôzne stresory. Vo väčšine prípadov napätie určitú dobu rastie. Keď dosiahne kritickú hranicu, nasleduje násilie. Po ňom prichádza udobrovanie, či predstieranie toho, že sa vlastne nič nestalo. Po nejakej dobe sa však celý cyklus opäť zopakuje. Aj tento fakt môže za veľkú variabilitu hladiny kortizolu (stresový hormón), ktorá bola u obetí domáceho násilia sledovaná.

Domáce násilie zhoršuje aj telesné zdravie obetí

Viac ako 5 000 žien sa zúčastnilo štúdie, kde nórski vedci skúmali súvislosť medzi vystavením domácemu násiliu a rizikom vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Ženy, ktoré boli v určitom období svojho života nejakým spôsobom týrané, mali v porovnaní s kontrolnou skupinou žien nižšiu hladinu HDL cholesterolu („dobrý“ cholesterol) a zvýšenú hladinu celkových triglyceridov v krvi. Takisto častejšie užívali lieky na vysoký krvný tlak a bol pozorovaný aj vyšší výskyt abdominálnej (brušnej) obezity a fajčenia. Domáce násilie teda preukázateľne zraňuje a dlhodobo poškodzuje našu dušu aj telo. 

Stali ste sa obeťou domáceho násilia?

Domáce násilie nikdy neprestane samo od seba. Vzniknutú situáciu je preto potrebné riešiť čo možno najskôr:

 • prelomte mlčanie, povedzte to niekomu
 • pamätajte si, že to nie je vaša vina
 • neobraňujte a nesnažte sa násilníka chrániť
 • sú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vás pri premene vášho života
 • nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc 
 • začnite riešiť problém hneď teraz
 

Pomoc či radu môžete nájsť napríklad tu:

 
Zdroje

• BURROWS, Stephanie, et al. New WHO Violence Prevention Information System, an interactive knowledge platform of scientific findings on violence. Injury prevention, 2018, 24.2: 155-156
• YIM, Ilona S.; KOFMAN, Yasmin B. The psychobiology of stress and intimate partner violence. Psychoneuroendocrinology, 2019, 105: 9-24
• STENE, Lise Eilin, et al. Intimate partner violence and cardiovascular risk in women: a population-based cohort study. Journal of women’s health, 2013, 22.3: 250-258
https://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=domace-nasilie-v-case-pandemie-covid-19
https://www.minv.sk/?nasilie

Zdieľajte tento článok

Kategória: